Nôl

Telyn y Werin

In Welsh

Offeryn heb ei ail yw'r delyn i ysbrydoli dechreuwyr i ddysgu cerddoriaeth.

Mae chwarae nodyn gwael ar delyn sydd wedi'i thiwnio bron yn amhosibl.

Mae'n telynau syml ni yn addas i blant mor ifanc a thair blwydd oed.

Prynu neu logi telyn
Telynau pen-glin syml wedi'u creu o rosbren
a phîn ar gyfer dechreuwyr o bob oed.
Tannau hiroesol neilon sydd ganddynt sy'n rhoi
tôn felus lawn a phiniau dur gwrthstaen.

 


 


Maint

Pris

Rent 1
blwydd

 8 tant
Tonig neu
bentatonig

8 string harp

40cm

 £80

£30

12 tant
F i C''

12 string knee harp

50cm

£130

£50

17 tant
A i C''

17 string knee harp

70cm

£210

£90

19 tant
'F i C''

17 string knee harp

76cm

£250

£110

19 string
cefn crwn

'F i C''

19 string round-back harp

78cm

£310

£140

Tunes to play on the harp
Chwarae telyn y werin

Cliciwch yma i weld
pa alawon
sydd ar gael i'w lawrlwytho.

Telynau

Lessons and guidance

Cynigwn cymorth ac arweiniad
am ein telynau ddrwy'r wefan hon,
gyda diagramau a cherddoriaeth
symla ffeiliau Midi.
Holwch am ein sesiynau
wyneb-yn-wyneb.

Dwylo ar y delyn

Cliciwch yma
am wersi ac ymarferion
.
 

MEU Cymru,  57 Beulah Road, Rhydwaedlyd, CAERDYDD  CF14 6LU
Ffôn/Ffacs: 029 20 628300     E-bost:  alawongwerin@meucymru.co.uk