MEU Cymru

Bydd y gwersi ar gael yn Gymraeg cyn bo hir.

Cliciwch am wersi ac ymarferion yn Saesneg

Darnau'r delyn
Tannau'r delyn
Lliwiau y tannau
Tynnu'r tannau
Tynnau dau dant gyda'i gilydd
Tynnu un tant ar ôl y llall
Chwarae alaw Cymreig
Ychwanegu cyfeiliant
Cordiau
Cord tri nodyn
Ail gord a newid rhwng cordiau
Chwarae arpeggio
Dysgu'r bysedd i symud rhwng tannau
Croesi bawd dros fys
Croesi byd dan fawd

Prynu neu logi telyn werin
Alawon i chwarae

MEU Cymru,  57 Beulah Road, CARDIFF  CF14 6LU
Ffôn/Ffacs: 029 20 628300     E-mail:  welshfolktunes@meucymru.co.uk